Фирмени новини

Инспекция на продукти

2020-09-22

Предвижда се инспекторите да пристигнат във фирмата днес в 10 ч. Сутринта. Прием от нашия търговски персонал. Информирайте предварително съответните отдели на компанията за съответното време за проверка на персонала, за да подготвите стоките и необходимите инструменти. Водете инспекционния персонал до тестовия център на компанията, в съответствие с изискванията на клиентите, за да си сътрудничи с работата на инспекционния персонал, за да завърши по-добре инспекцията, като вземане на проби на място, инсталиране, тестване. Инспекторите извършват произволни проверки на място и документират подробно процеса на проверка. След проверката комуникирайте с инспектора, за да потвърдите. Проверете предварителните резултати от проверката на продукта и поискайте проект на доклад за проверка.