Фирмени новини

Посещение на клиента

2020-09-25

Клиентът дойде при нашата компания за второ посещение в десет часа тази сутрин и беше приет от външнотърговски продавач. Ще подготвим рецепцията предварително, ще организираме заседателната зала, стаята за проби и необходимите консумативи за рецепцията. Клиентът изрази желанието си да види нашите продукти. Веднага показахме на клиента около нашата стая за проби и подробно представихме продуктовия модел, материал, функция и производствен процес. Поради времето, клиентът посети стаята за проби и се съгласи да посети фабриката и цеха отново Клиентът дойде при нашата компания за второ посещение в десет часа тази сутрин и беше приет от външнотърговски продавач. Ще подготвим рецепцията предварително, ще организираме заседателната зала, стаята за проби и необходимите консумативи за рецепцията. Клиентът изрази желанието си да види нашите продукти. Веднага показахме на клиента около нашата стая за проби и подробно представихме продуктовия модел, материал, функция и производствен процес. Поради времето клиентът посети стаята за проби и се съгласи да посети фабриката и работилницата отново.